Files voor WSKP-100 telefoon met Skype firmware

N.B. Deze files heb je alleen nodig als je de oorspronkelijke Skype firmware gebruikt van de WSKP-100 en aan het solderen bent geweest zoals in het artikel is beschreven. Niet gebruiken als je de gehackte SIP firmware hebt geïnstalleerd!

Type in de root shell:
cd /tmp
rx skype.tar.gz
Start X-modem op minicom en upload skype.tar.gz. Als de file is gekopiëerd:
cd /
tar xvzf /tmp/skype.tar.gz
Als je nu de telefoon herstart moet je seriëel kunnen communiceren via de USB poort.
Deze tarfile bevat de volgende files:

Seriële communicatie via USB poort

etc/init.d/networking

Deze file is aangepast zodat de g_serial kernel module wordt geladen bij het opstarten van de WSKP-100. De USB poort wordt een seriële poort.

sbin/getty

maakt het mogelijk om via seriële terminals in te loggen.

etc/inittab

Aan etc/inittab is de regel
::respawn:/sbin/getty 115200 usb/ttygs/0
toegevoegd. Daarmee wordt het mogelijk via USB in te loggen.

etc/profile

Deze file is aangepast zodat Skype maar één keer wordt opgestart, zoals beschreven in het artikel.

NFS modules

lib/modules/sunrpc.ko, lib/modules/lockd.ko en lib/modules/nfs.ko

Met deze kernel modules kun je NFS filesystemen benaderen. Type in de root shell:
insmod sunrpc
insmod lockd
insmod nfs
Dan kun je via bv.
mkdir /tmp/mnt
mount 192.168.1.100:/home/manson /tmp/mnt
het filesysteem van je Linux PC benaderen.