Intervallen leren

Dit Java applet (Sun JVM 1.4 vereist, als het applet niet functioneert kun je met de knop beneden Java ophalen) helpt met het herkennen van muzikale intervallen.